Прескокни врски
Explore
Drag

Општина Демир Капија

Место исполнето со природа и историја која секој треба барем еднаш да ја види.

Последни Активности

Разгледајте ги последните активности кои се случуваат во општина Демир Капија.

Одлуки на советот

Пронајдете ја секоја одлука на советот на општина Демир Капија на едно место.

Реализирани цели

Тимот на општина Демир Капија се стреми за што подобро место за живот. Разгледајте ги сите цели кои беа остварени во тековниот мандат.

Добредојдовте во Демир Капија

Демир Капија е место кое секој би требало барем еднаш во својот живот да го посети. Демир Капија ќе ве одушеви на многу различни начини за да разгледате некои од нив одете на линкот подолу.

Граѓанска Инацијатива

Општина Демир Капија се стреми за целосна транспарентост. И за било какви проблеми или совети може да ги пратите со линковите подолу.

Пријави Проблем

Пријавете проблем со пополнување на дадената форма директно до одговорните лица во општина Демир Капија.

― Пријави Веднаш

Контактирајте Не Веднаш!

Разгледајте ги често поставуваните прашања и дадените одговори од страна на општина Демир Капија

― Контактирајте Не
Вести од општината
Тагови

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПОДРАЧЈА И ГРАДБИ – КО БИСТРЕНЦИ

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПОДРАЧЈА И ГРАДБИ ОД ДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ СО НАМЕНА ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА НА ДЕЛ ОД КП 1246, КП 934, НА ДЕЛ ОД КП 935/1, НА ДЕЛ ОД КП 935/2, КП 935/3 И НА ДЕЛ ОД КП 949, КО БИСТРЕНЦИ, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА, НАД 10 MW

Тагови

Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП3

Проектна програма за урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП3 со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 883, дел од КП 884, дел од КП 880, дел од КП 895 и дел од КП 903/1, КО Прждево, Општина Демир Капија

Тагови

Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП2

Проектна програма за урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП2 со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 881, дел од КП 882 и дел од КП 883, КО Прждево, Општина Демир Капија

Тагови

Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП1

Проектна програма за урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП1 со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на КП 885, КП 886, дел од КП 881, дел од КП 882 и дел од КП 883, КО Прждево, Општина Демир Капија.

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
mk_MKMacedonian
Skip to content