Прескокни врски
Explore
Drag
Вести во Демир Капија

Прочитајте ги новостите.

Ова е местото каде што може да ги видите последните случувања во општината и да бидите во тек со сите одлуки.

Тагови

Соопштение за јавна презентација по Извештај за стратегиска оцена на животната средина

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со пратечки објекти на мв Церот на КП 3941/2 И КП 3947, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

Тагови

Соопштение за јавна презентација по Извештај за стратегиска оцена на животната средина

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна урбанистичко-планска документација за изградба на бензиска пумпна станица со пратечки објекти на делови од КП 171/2, 171/3, 2000/1, 2000/4 и 1995, КО Демир Капија, општина Демир Капија

Тагови

Соопштение за јавна презентација по извештај за стратегиска оцена на животната средина

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна урбанистичка планска документација за изградба на Бензинска пумпна станица со пратечки објекти, КО Демир Капија,вон град, Општина Демир Капија

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
mk_MKMacedonian
Skip to content