ОБЈАВА 01/2014 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

mk_MKMacedonian
Skip to content