Состав 2017-2021

Советнички состав 2017-2021

  1. Ивана Лазова – Претседател на Совет
  2. Блаже Пемов
  3. Живко Бојчев
  4. Ѓорѓи Танев
  5. Марија Андонова Ристова
  6. Петар Мојсов
  7. Светомир Милошевиќ
  8. Валентина Крстевска
  9. Милица Нацева
mk_MKMacedonian
Skip to content