ОБЈАВА 01/2018 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Демир Капија

mk_MKMacedonian
Skip to content