Урбанистички проект за село за формирање ГП на КП 1871 и дел од 1870, КО Прждево

mk_MKMacedonian
Skip to content