Честитка по повод новогодишните празници

Почитувани сограѓани.
Влегувањето во Новата година претставува желба за нов почеток со нова енергија, нови надежи, нови успеси но и нови предизвици кон кои треба гордо да се исправиме и успешно да ги надминеме. Годината што следи треба да биде година на поактивно ангажирање на сите полиња во општеството , со една единствена цел – подобрување на стандардите и нивото на живеење во општината овозможено со проекти за економски напредок.
Почитувани граѓани , и во новата 2019 година продолжуваме и понатаму заедно да работиме за модерна, развиена и европска Демир Капија !
Ке работиме како и до сега, доследни на кажаното и искрени кон секој граѓанин на нашата општина. Ке продолжиме да се движиме по планираниот пат за развој на Демир Капија !
Ви посакувам овие празнични денови да ги поминете во мир и благосостојба!Имајте моменти исполнети со многу здравје, радост ,среќа и бериќет.
Од свое лично име и од името на локалната самоуправа, ви посакувам среќни Новогодишните и Божиќните празници !
Со почит, Градоначалник Лазар Петров.

Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – ВВ Попова Кула.

Alb_Comments-and-suggestion-Form_Winery

Eng_Comments-and-suggestion-Form_winery

Mac_Comments-and-suggestion-Form_winery

Winery-environmental-eng-final-05122018

Winery-environmental-ljp-alb-05122018

Winery-environmental-mkd-05122018

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на доспеани а неплатени обврски

Се повикауваат сите доверители на доспеани, а неплатени обврски на Општина Демир Капија и сите доверители на единските корисници основани од општина Демир Капија да ги пријават доспеаните а неплатени побарувања со цел спогодбено утврдување на износот на обврските.
јавен повик

пријава јавен повик

ГРАЃАНИ – НАВРЕМЕ РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ НА СИСТЕМОТ Е-ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК E-PDD.UJP.GOV.MK

Ве известуваме дека во даночниот шалтер на УЈП -Демир Капија секоја среда почнувајќи од 21.11.2018 година претставници на УЈП ќе им бидат на располагање на граѓаните, со цел олеснување на процесот на регистрација на физичките лица кои во текот на 2018 година оствариле приходи по било кој основ (плата, регрес на годишен одмор, приходи од закуп, од добивки од игри на среќа, од странство и други приходи кои подлежат на оданочување со персоналниот данок на доход) во електронската евиденција на Управата за јавни приходи, а имајќи во предвид дека граѓаните, како физички лица имаат потреба од дополнителна техничка помош.
Заради исполнување на оваа обврска на граѓаните упатуваме повик до граѓаните да ги посетат службените простории на даночниот шалтер на УЈП –Демир Капија во Општина Демир Капија и да ја добијат целосната стручна помош за регистрација во системот e-pdd.ujp.gov.mk, најдоцна до 31.12.2018 година.
НАПОМЕНА: Граѓаните (физички лица) кои се веќе регистрирани на системот е- Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk не треба да се регистрираат на системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk