ОБЈАВА 01/2014 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

  • Печати

ОБЈАВА 01/2014 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија