Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаТуризам

Туризам

 • Туризам ( 2 Артикли )
 • Алпинистички спортови ( 2 Артикли )

  Еден од најдобрите локалитети во Република Македонија коj предвидува инзвонредни можности за сите видови на качување. Карпата е составена од варовник кој на места е компактен и има доволен број на пукнатини за осигурување . Карпата е интересна пред се за љубителите на нови и првични искачувања. Можноста за заштита е одлична, бидејќи рељефот е погоден за користење на клинови, чокови, френдови и практично се од средставата за обезбедување. Должината на алпинистичките насоки изнесува од 200 до 250 метри. Карпата има повеќе страни на експонираност, но поради ниската надморска височина во лето е препорачува качување во сектори со сенка и во раните утрински часови. Демир Kапија има приморска клима со што летата се многу топли исто така и во зимо е доста топло за разлика од останатите локалитети во Македонија. Најдобро време за качување е пролет и есен но и во зимски услови исто така може да се качува.

  Во моментов, во регионот на Демир Капија поставени околу 60 алпинистичките насоки кои обезбедени со алпинистички клинови поголем дел од насоките се со експанзии на сидриштата . Дека има насоки кој воопшто немаат оставено никакво обезбедување.

  Исто има и околу 100 опремени кратки качувачките насоки за тренинг и рекреација кои се движат во должина од 15 до 30 метри со различна тежина. Поголем број се со експанзиони клинови со различни видови на карабинери на сидришта. Ги има и со лепени клинови.

  Сите насоки се во рамките на 15-40 минути пешачење од Демир Капија.

  Број на рути се зголемува постојано . Создавање на нови насоки и реновирање на стари рути е постојана грижа за локалниот спортски клуб «Клисура» со председателство од еден од ретките мајстори на планинарски спортови и поставуч на качувачките насоки со меѓународна квалификација Александр Кленов. Во најблиските планови на Клубот, со поддршка на раководство од Општина  Демир Капија е поставување на металниот кабел што ќе ги поврзе по краjот на реката Вардар со сите сектори за качување и ќе го отвори патот кон неискористени карпи.

  И многу други клубови и федерации се заинтересирани и посветени на изработка на условите во Демир Капиja за тренинг и безбеден одмор за љубителите на планини од Македонија и од целиот свет.

  Регионот  има огромен потенцијал за нови линии и сите видови на планински активности.

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

 1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

 1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер