Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Слободен пристап на информации од јавен карактер

  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

Слободен пристап на информации од јавен карактер

 

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на РМ" бр.13/2006, 86/08, 6/10) Општина Демир Капија е имател на  информации од јавен карактер.

 

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Општина Демир Капија  за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го определува  државниот службеник:

 

 

Сузана Крстова

Општина Демир Капија

ул.11-ти Октомври бб

1442 Демир Капија, Р.Македонија

тел. (043) 364 100

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Барање за пристап на информации од јавен карактер

Жалба

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 
There are no translations available.

Banner
Banner
There are no translations available.

PUBLIC ENTITY

There are no translations available.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner