Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаЈавни установи и претпријатијаООУ Димче Ангелов Габерот Демир Капија

ООУ„Димче Ангелов Габерот“- Демир Капија

Ул.„М.Тито“ бр.11

Тел/факс : 043 366 202

Email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000114852285&ref=tn_tnmn

Директор : Сребренка Тодорова

Наставници: одделенска настава 13, предметна настава 20

Стручни работници: педагог и библиотекар

Вкупно вработени: 52

Ученици :

Од I до V деветгодишно основно образование 117 ученици во 7 паралелки;

Од VI деветгодишно до VIII осумгодишно 176 ученици во 8 паралелки.

Училиштето работи во една смена.

Подрачни училишта:

ПУ с.Корешница ( 24 ученици, две комбинирани паралелки);

ПУ с. Бистренци ( 18 ученици, две комбинирани паралелки);

ПУ с. Прждево ( 10 ученици, една комбинирана паралелка);

ПУ с.Челевец ( 9 ученици, една комбинирана паралелка).

Вкупен број на ученици: 354

Патронен празник: 12 мај

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер