Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаMunicipality administrationОдделение за инспекциски работи - инспекторат
  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

Одделение за инспекциски надзор - инспекторат ги врши работите кои се однесуваат на:


- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на комуналните дејности;

- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на патниот сообраќај;

- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на животната средина;

- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на даноците и комуналните такси;

- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на образованието;

- врши и друг вид на инспекциски надзор и контрола согласно надлежностите на општината предвидени со закон и други прописи и

- други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 
There are no translations available.

Banner
Banner
There are no translations available.

PUBLIC ENTITY

There are no translations available.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner