Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаMunicipality administrationОдделение за локален економски развој
  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

Одделението за локален економски развој ги врши работите кои се однесуваат на:

- Планирање на локалниот економски развој;

- Изработка на стратешки документи за развој на општината;

- Изготвување на проекти и програми за локален економски развој;

- Изготвување на проекти за регионалниот економски развој во соработка со другите општини во регионот;

- Поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво;

- Воспоставување и развој на локална мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство;

- Врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 
There are no translations available.

Banner
Banner
There are no translations available.

PUBLIC ENTITY

There are no translations available.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner