Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Поет од Јужна Кореја во посета на Демир Капија

  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

На 27-ми август во посета на Демир Капија беше Г-дин КО УН од Јужна Кореја кој е добитник на една од најпрестижните награди за поезија во светот златен венец. Во придружба на Директорот на фестивалот го посети музејот на виното, Кралската визба Вила Марија и Попова Кула. На својот краток престој се сретна и со градоначалникот на Демир Капија г-дин Трајче Димитриев. Беше мошне иперсиониран од тоа што го виде во ова мало гратче на југот од нашата република. На крајот вети дека една од наредните поетски творби ќе ги посвети на Демир Капија. По срдечниот престој замина да го посети Стоби и местата кои се во агендата на организаторот. Желбата на организаторот се совпаѓа со напорите за поквалитетно и поверодостојно промовирање на Република Македонија. На г-динот КО УН му посакавме среќен пат да ни ја поздрави далечната Јужна Кореја и да создаде уште многу прекрасни поетски творби.

Повеќе фотографии можете да најдете тука

 

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер