Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

ТОПОЛ КУЛТУРЕН БРАН

  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

 

За развој и збогатување на културно – забавниот живот во Демир Капија постојана грижа води Домот на културата Мирка Гинова од овој град. Овој месец за граѓаните на Демир Капија се чувствува богат културно – забавен живот по препорака на Министерството за култура на Република Македонија со реализација на традиционалната манифестација Топол културен бран. Во саботата во вечерните часови на училишното игралиште за граѓаните од овој град беше приреден заеднички концерт на народни песни, обичаи и ора. Двочасовната културно уметничка програма ја изведоа фолклористите на Ансамблот Македонија од Скопје и фолклористите на КУД Мирка Гинова од Демир Капија. Ансамблот Македонија од Скопје низ песни и обичаи придружувани од зурли, кавали, гајди и тапани , како и со игри ги потсетија гледачите, а особено постарите на македонскиот народен фолклор кој се негувал на некои значајни верски празници. Инаку, фолклористите на КУД Мирка Гинова од Демир Капија со својот настап уште повеќе ја збогатија програмата со песни и сплетови на народни ора.

Повеќе фотографии можете да најдете тука

kulturen bran

 

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер