Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Доделување на награда од МЛС на ЦРВПР во ЦЕНЕТ

  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

На ден 17.07.2014 година во просториите на Центарот за едукација и вмрежување во туризмот - ЦЕНЕТ во Демир Капија, на Центарот за развој на Вардарски плански регион му беше доделена наградата во износ од 15.000 $, за воспоставување на најдобра практика на меѓуопштинска соработка од страна на Министерството за локална самоуправа. Воспоставената меѓуопштинска соработка се однесува на проектот "Мрежа за инклузивен развој на Вардарски плански регион" поддржан од Програмата за развој на Обединетите Нации- УНДП.

Формирањето на Мрежата е заедничка иницијатива на Центарот за развој на Вардарски плански регион, 8 општини, ограноците на стопанските комори и здруженијата на граѓани од регионот. Мисијата на Мрежата е да се засили кординацијата на програмирањето на мерките и активностите за подршка на јавниот, приватниот и невладиниот сектор во создавањето на услови за развој на силна и конкурентна економија на ВПР, економија која ќе понуди поголеми можности за вработување и истовремено ќе ги постигне социјалните и еколошките стандарди.

На овој настан присуствуваа Министерот за локална самоуправа Г-дин Лирим Шабани, заменик министерот Љубчо Пренџов, ВД постојан претставник на УНДП Г-дин Алесандро Фракасети, Претседателот на Советот за развој на ВПР М-р Славчо Чадиев, градоначалниците на општините од ВПР, државниот секретар на МЛС Билјана Ц.Гугоска, членовите на мрежата за инклузивен развој на ВПР, претставници од Министерството за локална сампуправа, претставници од УНДП, итн.

 

cenet nagrada

Голема благодарност до Министерството за локална самоуправа и Програмата за развој на ОН- УНДП изрази Претседателот на советот за развој на ВПР, М-р Славчо Чадиев кој истакна дека оваа практика претставува пример за успешно спроведена меѓуопштинска соработка што ќе се реплицира и во останатите плански региони во Република Македонија и се надева на уште многу заеднички заложби во времето што допрва доаѓа и уште многу заеднички активности во интерес на регионалната заедница.

Градоначалникот на општина Демир Капија Трајче Димитриев, рече дека иако станува збор за мала локална самоуправа, рамноправно се дава придонес за развој на регионот но и развој на прекуграничната соработка. Токму плод на таа прекугранична соработка со република Грција е едукативниот тренинг центар за туризам во Демир Капија, единствен од ваков вид во поширокиот регион, проект за кој Европската Унија издвои над 300 илјади евра. Денешниот настан беше организиран токму во тој центар.

Посебно задоволство за успешната соработка со Министерството за локална самоуправа и Програмата за развој на ОН- УНДП изрази Раководителот на Центарот за развој на ВПР, Г-дин Марко Колев кој истакна дека во рамки на реализацијата на проектот "Мрежа за инклузивен развој на Вардарски плански регион" се завршени голем дел од проектните активности. Во рамки на Програмата за работа на Мрежа за инклузивен развој на Вардарски плански регион 2014 -2016 во која се состојат вкупно 26 колективни акции, две колективни акции целосно се имплементирани, а за уште 4 други Центарот изнајде средства за нивна реализација. Средствата од доделената награда во висина од 15.000 $ ќе бидат искористени за имплементација на проект : "Креирање интернет портал за МСП-мали и средни претпријатија на ниво на ВПР и публикување на e-Водич за инвеститори" а кој што е дел од Програмата за работа на Мрежата за инклузивен развој 2014-2016 г. Овој проект е со регионално значење а бенефит ќе имаат сите 9 општини од Вардаски плански регион.

Повеќе фотографии на www.facebook.com

 

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер