Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Асфалтирање на локалниот пат до село Прждево

  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

Локалниот пат кој води за селото Прждево доби нова асфалтна лента од причина што беше мошне оштетен.Речиси целиот овој пат беше раскопан со безброј ударни дупки при што сообраќајот отежнато се одвиваше. При вакви услови постоеше опасност како за возачите на моторните возила,така и за пешаците кои секојдневно го користат овој пат. Овој проблем беше разгледан од страна на општината Демир Капија и откако се обезбедија потребните средства на овој патен правец започна надградбата со поставување на нова асфалтна лента од Регионалниот пат М1 до крајот на село Прждево во должина од 3,6 км и широчина од 4 метри. Покрај поставувањето на нов слој на асфалт, од двете страни на патот се поставуваат банкини од 1 метар, а се градат и канавки за одводнување на атмосферските води. Градежните работи ги изведуват работниците на градежното друштво Гранит, АД Скопје. Со овој инвестиционен зафат жителите од селото Прждево се радосни што ќе се здобијат со нова асфалтна лента која ќе придонесе побрзо и побезбедно возење.

przdevo

 

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер