Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Пуштена во употреба новата училишна спортска сала во Демир Капија

  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

Денес на свечен начин беше предадена во употреба спортската сала во Демир Капија од страна на премиерот на република Македонија г-дин Никола Груевски, министерот за образование и наука г-дин Спиро Ристовски, градоначалникот на општина Демир Капија г-дин Трајче Димитриев и директорката на училиштето Сребренка Тодорова. Овој ден треба да се запише со златни букви во историјата и развојот на Демир Капија.

Тоа што до денес беше само еден голем сон на сите граѓани на Демир Капија, сега е стварност.

Изградбата на оваа спортска сала со капацитет од 400 седишта, е дел од Проектот на Владата на Република Македонија во соработка со Министерството за образование и наука за изградба и опремување на училишни спортски сали во Македонија.

Овој долгоочекуван и ветен објект, ќе внесе нов, позитивен момент во секојдневието на децата и младите од општината. Сите знаеме, дека физичкото образование е еден од најбитните сегменти од севкупниот образовен процес. Спортската активност е клучен фактор за создавање на здрави генерации, какви што и се потребни на Република Македонија.sala 1

Часовите по физичко воспитување нема повеќе да се одржуваат во училници и во дворот на училиштето, туку во нормални услови во современа спортска сала.

Со отворањето на овој значаен спортски објект, ќе се создадат услови за откривање нови таленти, во разни спортски дисциплини, идни освојувачи на медали, кои достојно ќе ја промовираат Демир Капија и Република Македонија и во меѓународни рамки.

Затоа, голема Благодарност до Владата на Република Македонија што Општина Демир Капија се здоби со објект на современо опремена спортска сала како проект со трајна вредност.

sala 2

Новиот спортски објект ќе го користат не само учениците на ова училиште, туку и спортските екипи од градот и Општината и сите други вљубеници на спортот. Тој располага со гардероби, туш-кабини, посебни простории за наставниците и други помошни простории.

 

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер