Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

„Недела на традицијата Св.Трифун 2014“ Демир Капија

  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

nedela na tradicija

„Тој што има добро вино, има и добари пријатели"

И оваа година по четврти пат Општина Демир Капија во соработка со Центарот за едукација и вмрежување во туризмот ќе го прослават чествувањето на празникот на лозарите Св. Трифун, а со закројувањето на првата винова лоза ќе започне уште една плодна и берикетна година.

Ве покануваме да бидете дел од нашата манифестација, да се напиеме чаша добро вино и да го прославиме празникот во чест на Свети Трифун

Програма

14.02.2014

10:00 Почеток на програмата со фолклорни игри и танци

Културно уметничко друштво Мирка Гинова

Ансамбл Македонија - Скопје

Место: Бина, градски плоштад

10:00 – 17:00 Базар на вина, ракија и традиционални производи со дегустација

Место: Непосредна близина на градски плоштад.

10:00 - 16:00 Изложба на карикатури за вино и љубов

Место: Галерија во Дом на култура

10:00 - 16:00 Изложба на стари фотографии

Место: Музеј на Демир Капија

11:00 – 11:30 Свечено закројување на винова лоза од страна на почесниот гостин, градоначалникот и свештено лице;

Место: Бина, градски плоштад

11:30 – 12:00 Доделување на наградите за најдобро домашно вино и ракија, најдобро приготвено традиционално јадење, најдобар закројувач, најдобро ликовно дело, проза и поезија

Место: Бина, градски плоштад

12:00 – 16:00 Културно уметничка програма

- Културно уметничко друштво „Мугри", Кочани

- Културно уметничко друштво „Илинден", Демир Хисар

- Настап на естрадни уметници

- (Кате и Нели ти реков, Блага Петревска)

Место: Бина, градски плоштад

" Who has good wine, also has a a good friend"

This year for the 4th time the municipality of Demir Kapija in collaboration with the Centre for education and networking in tourism will organizet the celebration of the feast of growers St. Tryphon. Pruning the first grapevine will start another fruitful and prosperous year.

We invite you to be part of our event, to drink a glass of good wine and celebrate the feast in honor of Saint Tryphon.

Program

14.02.2014

10:00 Start of programe with folklore dance

Place: Stage, town Square

10:00 – 17:00 Bazar of wine, brandy and traditional products with degustation

Place: Adjacent to Town Square

10:00 - 16:00 Exhibition of cartoons about wine and love

Place: Gallery in the House of Culture

10:00 - 16:00 Exhibition of old photos

Place: Wine Museum in Demir Kapija

11:00 – 11:30 Ceremonial cutting of vines by honorary guest, the Mayor and cleric

Place: Stage, town Square

11:30 – 12:00 Awards for the best homemade wine and brandy, best traditionally

prepared meals, best man vine cuttings

Place: Stage, town Square

12:00 to 16:00 Programe with folklore dance and Performance of celebrities

Place: Stage, Town Square

 

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер