Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Пуштен во употреба водоводот во лаките

  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

 

 

 После долгогодишно живеење без вода вчера жителите од месноста Лаки кај Демир Капија доживеаја голема радост кога во употреба им беше предаден изградениот водовод. Во употреба овој комунален објект го пушти градоначалникот на општината Демир Капија, Трајче Димитриев, во присуство на жителите од месноста Лаки и изведувачите на водоводот. Овој проект е во реализација на општината Демир Капија, а градежните работи ги изведе Јавното комунално претпријатие Бошава од Демир Капија.Водоводната мрежа е во должина од 450 метри и е поставено црево ф 63, набиена е цевка во бунар во должина од 13 метри, а е поставена електрична пумпа хидрофор.Притисокот изнесува 7 бари.Вложените средства се неспоредливи во однос на среќата која ја почуствуваа жителите Во месноста Лаки живеаат околу 20 жители кои претежно се занимаваат со сточарство. Жителите кои за првпат се здобија со водовод се мошне задоволни, бидејќи во голема мера ќе им се олеснат работите за производство на сточарски производи, а ќе користат и здрава вода за пиење и за други потреби. Во иднина се планира да се надгради системот со резервоар.

 

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер