Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Електронско издавање на довола за градба

Електронско издавање на дозвола за градба

  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

Заклучно  со 01.06.2013 година дозволите за градба на градежно земјиште  почнаа да се реализитаат по електронски пат.

Овој систем овозможува квалитетен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти во постапката на издавање на одобрение за градење по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање за одобрение за градење.

 

На овој начин е овозможено единствено електронско водење на постапката во сите нејзини фази, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на одобрението за градење.

  • Упатсво за подносители на барање за електронска дозвола за градба превземи(PDF, 1,303 kb)
  • Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начи превземи(PDF, 245KB)
  • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за содржината на проектите означувањето на проектот начинот на заверка на проектот превземи(PDF, 69KB)
  • Линк кон страницата кликнете тука
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 
There are no translations available.

Banner
Banner
There are no translations available.

PUBLIC ENTITY

There are no translations available.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner