Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Пуштен во употреба водоводот во лаките

  • Печати

После долгогодишно живеење без вода вчера жителите од месноста Лаки кај Демир Капија доживeјaа голема радост кога во употреба им беше предаден изградениот водовод.Во употреба овој комунален објект го пушти градоначалникот на општината Демир Капија, Трајче Димитриев,во присуство на жителите од месноста Лаки и изведувачите на водоводот. 

Повеќе...

 

Формирање на спорски клуб Клисура

  • Печати

 

Иницијативниот одбор предводен од група граѓани љубители на планинарските спортови на ден 15.06.2013 година одржа состанок со Градоначалникот на општина Демир Капија г-дин Трајче Димитриев и му ја предложија нивната идеја за формирање на спорски клуб.Градоначалникот ја подржа во целост нивната идеја и истакна дека се што е во негова можност ќе помогни за работењето на еден ваков спортски клуб.Едногласно беше одлучено спортскиот клуб да го носи името Клисура.За претседател беше избран Александр Кленов еден од ретките мајстори на планинарските спортови и поставувач на качувачките насоки со меѓународна квалификација. 


 

Повеќе...

 

Одржана втората седница на советот

  • Печати

      Втората седница на советот на општината Демир Капија започна со донесување на одлука за одложување на првата точка од дневниот ред,а се однесуваше  за верификација на мандат на член на Советот на оптшината Демир Капија,кој сеуште го нема донесено решението од општинската изборна комисија. Веднаш по донесената одлука советниците започнаа со расправа по предлог одлуката  за давање на согласност и гаранција за задолжување на Јавното комунално претпријатие Бошава од Демир Капија за целосна реконструкција на градскиот водоводот со цел градот да биде снабден со доволно здрава вода за пиење 

Повеќе...

 

ПОГЛЕД НИЗ ЖЕЛЕЗНА КАПИЈА - ДЕМИР КАПИЈА

Последно освежено на Четврток, 21 Февруари 2013 08:28

 

Страница 10 од 10

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер